Utreder og behandler pasienter med problemstillinger relatert til mage-tarm-kanalen

Om Skopiklinikken

Dr. Kristian Leitao er spesialist i fordøyelsessykdommer og indremedisin, og etablerte Skopiklinikken i 2019. Skopiklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi har offentlig driftsavtale og samarbeider med Helse Vest og Helse Stavanger (Stavanger Universitetssykehus) for å gi befolkningen i regionen et godt tilbud innen utredning og behandling av sykdommer i fordøyelseskanalen. Dette betyr at Helfo dekker det meste av pasientutgiftene når man har henvisning fra fastlege eller sykehus.

Utredningen starter vanligvis hos fastlegen, som vil vurdere tilstanden din basert på sykehistorien, en klinisk undersøkelse og eventuelt spesifikke blodprøver/avføringsprøver. Dersom man har mistanke om sykdom i mage-tarm-kanalen, kan man henvises til oss for å få gjennomført en endoskopisk undersøkelse (en «skopi»).

En endoskopisk undersøkelse innebærer å se gjennom deler av mage-tarm-kanalen med et endoskop. Et endoskop er et langt bøyelig medisinsk instrument med et kamera som gir oss mulighet til å se inni spiserøret, magesekken, deler av tynntarmen og tykktarmen. Endoskopet gir også mulighet for å ta vevsprøver og gjøre inngrep i tarmen som for eksempel å fjerne polypper, som er små utvekster i slimhinnen i tarmen.

Vi skiller mellom gastroskopi og koloskopi. Hvilken type undersøkelse man blir henvist til kommer an på symptomer og prøvesvar. Ved Skopiklinikken gjør vi i hovedsak to typer endoskopiske undersøkelser;

Gastroskopi

Koloskopi

Gastroskopi, også kjent som «å svelge slangen», er en undersøkelse som gjøres for å undersøke øvre del av tarmsystemet. Her kan man blant annet avdekke spiserørsbetennelse, magesår, cøliaki og svulster.

Undersøkelsen foregår ved at pasienten ligger på undersøkelsesbenken på sin venstre side. Legen fører så et langt tynt skop med kamera gjennom munnen og ned i magen for å undersøke spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen (som er første del av tynntarmen).

Det er viktig at man møter opp fastende, det vil si at man ikke har spist de siste 8 timene før undersøkelsen. Du kan drikke små mengder blank væske (for eksempel vann, saft eller te) inntil 4 timer før undersøkelsen. Når magesekken er helt tom, får man god oversikt til å manøvrere skopet og til å undersøke slimhinnen nøye.

Gastroskopi er ikke smertefullt, men kan oppleves som ubehagelig på grunn av brekninger. Luftveiene er åpne hele tiden og man kan puste som normalt. Ved å være så avslappet som mulig vil undersøkelsen oppleves lettere og redusere brekninger. Undersøkelsen tar vanligvis mellom 3-5 minutter. Det er vanlig å ta vevsprøver underveis.

Vi gir gjerne en lokalbedøvelse i svelget, og i enkelte tilfeller et avslappende medikament intravenøst.

Etter undersøkelsen kan man spise og drikke som normalt, og gjenoppta normale aktiviteter.

Koloskopi er en undersøkelse som gjøres for å undersøke tykktarmen og nederste del av tynntarmen. Koloskopi kan avdekke blant annet polypper, tykktarmskreft og kroniske betennelsestilstander som ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Pasienten ligger på sin venstre side på undersøkelsesbenken når man starter, men blir som regel bedt om å snu seg på ryggen underveis. Koloskopien utføres ved å føre et langt, tynt skop med kamera inn i endetarmen og deretter gjennom hele tykktarmens lengde (ca. 1 meter), helt opp til nederste del av tynntarmen. Dersom vi finner polypper fjernes de underveis, fordi disse små utvekstene i slimhinnen i noen tilfeller har potensiale til å utvikle seg til kreft. Man kan selv følge med på skjermen underveis dersom man ønsker det.

Det er svært viktig at tarmen på forhånd er godt tømt slik at man får god oversikt til å manøvrere skopet og til å undersøke slimhinnen nøye. Dette gjøres ved at man drikker et tarmtømmingsmiddel dagen før undersøkelsen og tidlig om morgenen undersøkelsesdagen. Man får en «oppskrift» som man må følge nøye.

Selve undersøkelsen tar vanligvis mellom 15-25 minutter. Det er normalt å oppleve forbigående knipsmerter som vanligvis skyldes at skopet strekker litt på tarmveggen. Noen har mer sensitiv tarm enn andre. I noen tilfeller gir vi derfor smertestillende intravenøst. Vi er svært opptatt av å skopere skånsomt og gjør alt vi kan for at pasientene våre skal ha en så god opplevelse som mulig.

Etter undersøkelsen kan man spise og drikke som normalt, og gjenoppta normale aktiviteter.

Gastroskopi

Gastroskopi, også kjent som «å svelge slangen», er en undersøkelse som gjøres for å undersøke øvre del av tarmsystemet. Her kan man blant annet avdekke spiserørsbetennelse, magesår, cøliaki og svulster.

Undersøkelsen foregår ved at pasienten ligger på undersøkelsesbenken på sin venstre side. Legen fører så et langt tynt skop med kamera gjennom munnen og ned i magen for å undersøke spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen (som er første del av tynntarmen).

Det er viktig at man møter opp fastende, det vil si at man ikke har spist de siste 8 timene før undersøkelsen. Du kan drikke små mengder blank væske (for eksempel vann, saft eller te) inntil 4 timer før undersøkelsen. Når magesekken er helt tom, får man god oversikt til å manøvrere skopet og til å undersøke slimhinnen nøye.

Gastroskopi er ikke smertefullt, men kan oppleves som ubehagelig på grunn av brekninger. Luftveiene er åpne hele tiden og man kan puste som normalt. Ved å være så avslappet som mulig vil undersøkelsen oppleves lettere og redusere brekninger. Undersøkelsen tar vanligvis mellom 3-5 minutter. Det er vanlig å ta vevsprøver underveis.

Vi gir gjerne en lokalbedøvelse i svelget, og i noen tilfeller et avslappende medikament intravenøst.

Etter undersøkelsen kan man spise og drikke som normalt, og gjenoppta normale aktiviteter.

Koloskopi

Koloskopi er en undersøkelse som gjøres for å undersøke tykktarmen og nederste del av tynntarmen. Koloskopi kan avdekke blant annet polypper, tykktarmskreft og kroniske betennelsestilstander som ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Pasienten ligger på sin venstre side på undersøkelsesbenken når man starter, men blir som regel bedt om å snu seg på ryggen underveis. Koloskopien utføres ved å føre et langt, tynt skop med kamera inn i endetarmen og deretter gjennom hele tykktarmens lengde (ca. 1 meter), helt opp til nederste del av tynntarmen. Dersom vi finner polypper fjernes de underveis, fordi disse små utvekstene i slimhinnen i noen tilfeller har potensiale til å utvikle seg til kreft. Man kan selv følge med på skjermen underveis dersom man ønsker det.

Det er svært viktig at tarmen på forhånd er godt tømt slik at man får god oversikt til å manøvrere skopet og til å undersøke slimhinnen nøye. Dette gjøres ved at man drikker et tarmtømmingsmiddel dagen før undersøkelsen og tidlig om morgenen undersøkelsesdagen. Man får en «oppskrift» som man må følge nøye.

Selve undersøkelsen tar vanligvis mellom 15-25 minutter. Det er normalt å oppleve forbigående knipsmerter som vanligvis skyldes at skopet strekker litt på tarmveggen. Noen har mer sensitiv tarm enn andre. I noen tilfeller gir vi derfor smertestillende intravenøst. Vi er svært opptatt av å skopere skånsomt og gjør alt vi kan for at pasientene våre skal ha en så god opplevelse som mulig.

Etter undersøkelsen kan man spise og drikke som normalt, og gjenoppta normale aktiviteter.

Ansatte

Dr. Kristian Leitao

Dr. Kristian Leitao

Spesialist i fordøyelsessykdommer og indremedisin. Utdannet ved the Royal College of Surgeons in Ireland. Jobbet som overlege ved gastroenterologisk avdeling Stavanger Universitetssykehus fra 2010 til 2019.

Susanne Kolnes Stavnem

Akuttsykepleier. Jobbet i Akuttmottak og AMK-sentralen ved Stavanger Universitetssykehus fra 2004 til 2017. Jobbet som leder ved OBA (Observasjons- og behandlingsavdeling) ved Stavanger Universitetssykehus fra 2017 til 2019.

Camilla Vistnes

Medisinsk sekretær. Har arbeidet i ambulansetjenesten, sykehjem og ved Stavanger Akuttsenter.

Er du henvist til oss?

Velkommen skal du være!

Ventetiden avhenger av de opplysningene vi har fått av fastlegen din. Noen prioriteres tidligere enn andre basert på en vurdering av hver enkelt henvisning.

Dersom du er henvist og har fått en innkallelse til time, så er det viktig at du bekrefter timen ved å sende oss en sms som angitt i brevet. Det er mange som har behov for å komme til undersøkelse, og vi ønsker å forsikre oss om at timer ikke blir stående ledig på grunn av manglende oppmøte.

Det er viktig at du forbereder deg godt til undersøkelsen. Du mottar et brev i posten eller på Digipost med grundig informasjon. Dersom du ikke mottar et brev bes du kontakte oss.

Du vil bli belastet for egenandelen 386 kroner samt utgifter til forbruksmateriell som er 211 kroner. Engangsutstyr til eventuell prøvetaking, polyppfjerning og medikamenter kommer i tillegg. Egenandelen er dekket av frikortordningen. Utgifter til forbruksmateriell er ikke dekket av frikortordningen.

Du skal ikke komme til oss dersom du har luftveissymptomer (hoste, tung pust) eller feber. Da skal du ta kontakt med oss per telefon eller epost så finner vi en ny time til deg. Unngå å ta med ledsager/sjåfør inn på venterommet eller inn til undersøkelsen med mindre det er helt nødvendig. Sprit hendene dine ved ankomst, vi har dispenser på veggen.

Har du spørsmål relatert til timen din som du ikke finner svar på her eller i brevet kan du henvende deg til sekretariatet vårt. Har du spørsmål rundt din egen helsetilstand bes du henvende deg til fastlegen din i ventetiden.

A

Hinna Helsesenter

Boganesveien 10

4020 Stavanger

Se kart

K

51 73 20 19

post@skopi.no

Telefontid alle hverdager
kl. 09.30-11.00 og 12.30-14.00